papaparisis
---> Στείλτε μας τα άρθρα σας για δημοσίευση στο e-mail apostolos.papaparisis@gmail.com - Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----

2017-05-19

Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ προς ΕΛΟΑΑ για το εφάπαξ

Αξιότιμε κύριε Δντα, το παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001 αναφέρει «Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 και η διάταξη παρ. 3 άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2984/2002 αναφέρει:«Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11»
Κατόπιν της παραπάνω απόφασης για τους ΕΜΘ του Ν.1848/1989 πού έχουν καταταγεί στις ΕΔ μέχρι την 31-12-1992 ο χρόνος από την κατάταξη τους στις ΕΔ έως την 25-07-2001 (ημ. ισχύος του Ν.2936/2001 καθίσταται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ, με την προϋπόθεση ότι για το χρονικό αυτό διάστημα που οι ως άνω ΕΜΘ υπηρετούσαν ως ΕΠΥ, καταβάλλουν πρόσθετη κράτηση 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ, και ο ΕΛΟΑΑ οφείλει να καταβάλει στους δικαιούχους ΑΜΕΣΑ το δικαιούμενου εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας για το διάστημα από την ημ. κατάταξης του δικαιούχου στις ΕΔ έως την ημ. λήξης της Μετ. Σχέσης του με το ταμείο σας, μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων εισφορών δηλαδή του επιπρόσθετου 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ για τα 5 έτη που υπηρέτησε σαν ΟΠΥ-ΕΠΥ  από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα με την πληρωμή του μετόχου.
Αγαπητέ κύριε Δντα, επειδή από μέλη του συλλόγου μας, μας έγινε γνωστό ότι σε επικοινωνία τους με το ΕΛΟΑΑ  τους ενημέρωσαν ότι δεν  θα υπολογιστεί σαν χρόνος μετοχικής σχέσης με το ταμείο σας για λήψη εφάπαξ, ο χρόνος από την κατάταξή τους ως ΟΠΥ έως την 25-07-2001, για το λόγο ότι δεν έκαναν ενέργειες (υποβολή αίτησης) έως την αποστρατεία τους σύμφωνα με την Φ.800/Α.Δ 949/Σ.390/25 Ιαν. 2013/Ε.Λ.Ο.Α.Α η οποία τους κοινοποιήθηκε από τις Μονάδες τους, με συνέπεια να στερούνται 8 έτη και περισσότερα από την μετοχική τους σχέση με το ΕΛΟΑΑ και να χάνουν ποσά που ανέρχονται πάνω από 15 χιλιάδες ευρώ.
Θα  θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η  Φ.800/Α.Δ 949/Σ.390/25 Ιαν. 2013/Ε.Λ.Ο.Α.Α  που επικαλείται το ταμείο σας στερείται κάθε νομιμότητας, διότι έχει εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο της υπ. απόφασης Φ.952/3/129101/Σ.649/5-4-2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ  και αποτελεί μεγάλη παρανομία από το ταμείο σας. Οι νόμοι  στα σχετικά είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ, και σίγουρα  σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύουν την αναγνώριση μετοχικής σχέσης με το ταμείο με την καταβολή της επιπρόσθετης κράτησης με τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος, κάτι που εφαρμόζεται από τον ΕΛΟΑΣ και τον ΕΛΟΑΝ και οι συνάδελφοι λαμβάνουν κανονικά το δικαιούμενο εφάπαξ τους. Έχουμε τη βεβαιότητα  πως το ίδιο πράττει και το ταμείο σας σε άλλες περιπτώσεις Αξιωματικών που λαμβάνουν τις δικαιούμενες παροχές τους καταβάλλοντας σε μελλοντικό χρόνο τις αναλογούσες εισφορές που προκύπτουν (συμπληρωματικά εφάπαξ λόγω αλλαγής μισθ. κλιμακίου κ.λ.π). Γιατί λοιπόν αυτή η ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εντελώς ρατσιστική συμπεριφορά του ΕΛΟΑΑ απέναντι στους ΕΜΘ; Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ΕΜΘ έχουν καταβάλλει κανονικά τις εισφορές τους στον ΕΛΟΑΑ για τα έτη που υπηρέτησαν ως ΟΠΥ-ΕΠΥ και επιπλέον καλούνται να καταβάλλουν επιπρόσθετα 2% για τον ίδιο χρόνο.Και αντί αυτού εσείς τους αφαιρείται εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΟ χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας!!!Και έχετε προβεί στην ταλαιπωρία αυτή των συναδέλφων μας με καθυστέρηση 10 ετών και άνω, διότι οφείλατε να έχετε ξεκαθαρίσει το θέμα από το 2001 και το 2004 ,όταν δημοσιευτήκαν οι σχετικοί νόμοι, καθυστέρηση που έχουμε τη βεβαιότητα ότι έγινε σκόπιμα, ώστε οι ΕΜΘ 10 έτη και πλέον μετά να καλούνται να καταβάλλουν τις εισφορές αυτές με μεγαλύτερο ΒΜ και ΕΧΥ!!!
Σας παρακαλούμε κύριε Δντα,
α. να μας ενημερώσετε εγγράφως και υπεύθυνα για τις προθέσεις του ΔΣ και  πράξετε ότι είναι δυνατόν ώστε να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη νομοθεσία, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν πληρώσει κανονικά τις εισφορές τους όπως και οι υπόλοιποι στρατιωτικοί.
β. όπως ενεργήσετε ΑΜΕΣΑ, σύμφωνα με το α σχετικό, όπως τροποποιήθηκε με το β σχετικό, για την  καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ  βοηθήματος αποστρατείας των ε.α ΕΜΘ  για το διάστημα από την κατάταξη τους ως ΟΠΥ-ΕΠΥ  έως την αποστρατεία τους, μετά την παρακράτηση των προβλεπόμενων εισφορών των γ και δ σχετικών. Εχουμε την πεποίθηση ότι με την κοινή λογική και την πιστή εφαρμογή των α και β σχετικών το ταμείο σας θα δώσει λύση στο πρόβλημα που απασχολεί τους συναδέλφους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.
Οι απόψεις - τοποθετήσεις - σχόλια γίνονται με δική σας ευθύνη.