papaparisis
---> Στείλτε μας τα άρθρα σας για δημοσίευση στο e-mail apostolos.papaparisis@gmail.com - Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----

2019-10-17

ΝΕΟ στοιχείο στο Ενημερωτικό Σημείωμα: Nα κάνω ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ;

Μετά από παρέμβαση της ΠΟΣ προστέθηκε ένα νέο στοιχείο στο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» με την ονομασία «Συντάξιμος μισθός την 12/5/2016», που για τους αποστράτους είναι καταγεγραμμένο στις Συνταξιοδοτικές Πράξεις ως «Συντάξιμες Αποδοχές» όπως φαίνεται παρακάτω. 
Στο σύνδεσμο που ακολουθεί ------> ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ταχύτατος Υπολογισμός Ανταποδοτικής Σύνταξης φαίνεται ότι για να υπολογίσουμε με απόλυτη ακρίβεια την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ και τη ΝΕΑ σύνταξη χρειάζονται μόνον 2 αριθμοί η "Συνολική Συντάξιμη Υπηρεσία" και οι "Συντάξιμες Αποδοχές" ή Συντάξιμος Μισθός. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη η ερώτηση «Nα κάνω ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ;» εξαρτάται από το έτος συνταξιοδότησης όπως πολύ σωστά γράφει ο κ. Καρασαββίδης στο enstoloi.net και επιβεβαίωσα προσωπικά από έρευνα που πραγματοποίησα: 
(1) Στους συνταξιούχους μέχρι 31/12/2007 υπολογίσθηκε η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΉ σύνταξη με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ του 2015, όπως προβλέπει ο ν.4387/2016. ΟΡΘΟ.
(2) Στους συνταξιούχους από 1/1/2008 έως και 31/7/2012 υπολογίσθηκε η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΉ σύνταξη με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ του 2008, οπότε το αποτέλεσμα της προσωπικής διαφοράς να μην είναι το σωστό. ΛΑΘΟΣ υπέρ των συνταξιούχων όμως.

(3) Στους συνταξιούχους από 1/8/2012 έως και 14/11/2014 υπολογίσθηκε η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΉ σύνταξη με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ της 1-8-2012 ΛΑΘΟΣ εναντίον των συνταξιούχων.
(4) Από 14-11-2014 και μετά υπολογίσθηκε η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΉ σύνταξη με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ του 2015 ΟΡΘΟ.

Για το ίδιο θέμα ο οικονομικός σύμβουλος του Συντονιστικού των ΕΑΑ κ. Ιωάννης Αντωνιάδης έγραψε τα παρακάτω:
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ Η/Ν ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ
Στην περίπτωση που κάποιος απόστρατος συνάδελφος επιθυμεί να υποβάλει αίτημα ή ένσταση ή αίτηση θεραπείας στα όσα αναγράφονται στο ΝΕΟ ενημερωτικό του σημείωμα, μετά τον επανυπολογισμό των συνταξίμων του αποδοχών από 1-1-2019, μπορεί να το πράξει, με κωδικούς TAXISNET, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ μεταβαίνοντας ΕΔΩ: https://www.efka.gov.gr/enstasi-aitisi_therapeias.php κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης».
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ πως οι λόγοι που θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να προχωρήσει σε ένσταση ή αιτηση θεραπείας, μπορεί να είναι (και) οι παρακάτω:
-Μείωση ΚΑΘΑΡΩΝ συνταξίμων αποδοχών από 1-1-2019, σε σχέση με αυτές που ελάμβανε με το παλιό καθεστώς και έως 31-12-2018.
-Οι εξ Υπξκων Αξκοί που διαπίστωσαν μικρότερο συντάξιμο χρόνο, ελέω της απάλειψης των 3 ετών του Κονδυλη, Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ΕΦΚΑ/ΓΛΚ να προχωρήσει άμεσα και στην επαναφορά του τελευταίου συνταξίμου βαθμού (αποστρατευτέου).
-Όσοι δεν αποδέχονται το νέο τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης (με δεδομένη και την εκδίκαση στο ΣτΕ, της σχετικής αγωγής των 3 Ε.Α.Α., αλλά και της προσφάτως εκδοθείσης απόφασης του ΣτΕ. Ένα κείμενο για την ένσταση αυτή, θα ήταν και το παρακάτω «….καθόσον με την υπ’αριθ. 1891/2019 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κηρύχθηκε άκυρη ως αντισυνταγματική η υπ’αριθ. 26083/887/7-6-2016 κοινή υπουργική απόφαση που καθόριζε τα ποσοστά αναπλήρωσης για τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων…» 
-Όσοι επιθυμούν να τους εκδοθεί κανονική-αναλυτική συνταξιοδοτική πράξη επανυπολγισμού σύνταξης και όχι μηνιαίο ενημερωτικό. Ένα κείμενο για την ένσταση αυτή, θα ήταν και το παρακάτω:
«… κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να γνωρίζει με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός τής δικής του σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016.
Για να μπορεί, δε, να γίνει έλεγχος από τον εκάστοτε συνταξιούχο ή τους κληρονόμους του, πρέπει η νέα συνταξιοδοτική απόφαση -που εκδίδεται από το Τμήμα Συντάξεων που εξέδωσε την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης-, να περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον επανυπολογισμό, δηλαδή:
1)Συντάξιμες αποδοχές, 2)Χρόνο ασφάλισης, 3)Ποσοστό αναπλήρωσης, 4)Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας, 5)Ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, 6)Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης, 7)Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη, 8)Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση, 9)Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά και 10)Προσωπική διαφορά.
Επειδή το Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής της σύνταξής μου είναι ένα γενικό έγγραφο και όχι νέα συνταξιοδοτική απόφαση (τροποποιητική), όπως ρητά απαιτεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αλλά και το 261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα-Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη.
Επειδή ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου και η εξαγωγή του ύψους τής προσωπικής διαφοράς έγινε επί λανθασμένων συνταξίμων αποδοχών μου, αφού –όλως παρατύπως- αγνοήσατε και παραβλέψατε ότι οι περισσότερες περικοπές στη σύνταξή μου, η κατάργηση των ετησίων Δώρων-Επιδομάτων και η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και με τις υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εν συνεχεία μάλιστα παραλείψατε να προβείτε σε νέο ορθό υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών μου.
Επειδή και στο νέο ποσό της σύνταξής μου εξακολουθείτε παρανόμως να μου παρακρατείτε την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), αφού έχει κριθεί αντισυνταγματική.
Επειδή το γενικό έγγραφο που αναρτήσατε πάσχει ΚΑΙ ως προς τύπο ΚΑΙ ως προς το περιεχόμενό του αφού απουσιάζουν σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου προκειμένου να καταλήξετε στο ορθό ύψος τής προσωπικής διαφοράς.
Επειδή με την παράτυπη ενέργειά σας να προβείτε στην έκδοση και ανάρτηση του Ενημερωτικού Σημειώματος για λογαριασμό μου (το οποίο δεν αποτελεί διοικητική πράξη κατά τον τύπο και το περιεχόμενο), μου στερείτε τη δυνατότητα νόμιμης διατύπωσης αντιρρήσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 24-27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και με αφορούν.
Επειδή επίκειται η έκδοση αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας επί προσφυγών των 3 Ενώσεων Ε.Α.Α. για τη συνταγματικότητα ή μη του επανυπολογισμού-προσωπικής διαφοράς, 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι
-Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019 που με αφορά, για τους λόγους που αναφέρω ανωτέρω και κυρίως επειδή ΔΕΝ αποτελεί νέα συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστά ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.
-Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), που να περιέχει όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά και να ευθυγραμμίζεται με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.
-Συνδυασμός κάποιων ή όλων εκ των ανωτέρω αιτιάσεων»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Η/Ν ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ, ΜΕΡΟΥΣ Ή ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΩΝ (ΑΝ ΔΛΔ. ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)
Ι.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
ΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

3 σχόλια:

  1. ο ΧΡΌΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΓΩ ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΟΥ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.
Οι απόψεις - τοποθετήσεις - σχόλια γίνονται με δική σας ευθύνη.