papaparisis
---> Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----

2020-11-22

Ερωτήσεις - απαντήσεις επί επιστροφής ποσών μειώσεων Κύριων Συντάξεων Κληρονόμων

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Επειδή πολλές και πολλοί απευθύνονται σε μένα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για να τους επιλύσω απορίες, συγκέντρωσα - ομαδοποίησα ορισμένες από αυτές και σας παραθέτω τις απαντήσεις.
Ποιους αφορά Νο1; Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καταρχήν ότι αφορά σε 172.222 θανόντες συνταξιούχους που ήταν εν ζωή (και συνταξιούχοι) από 11/06/2015 έως 12/05/2016. Επειδή τα προς επιστροφή, παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά την περίοδο εκείνη λόγω συγκεκριμένων διατάξεων του Ν.4093/2012 και του Ν.4051/2012, ποσά θεωρούνται κληρονομικό δικαίωμα θα τα μοιρασθούν οι κληρονόμοι αυτών, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι δικαιούχοι σύνταξης θανάτου (και χηρείας).
Ποιους αφορά Νο2; Σε γενικές γραμμές, οι κληρονόμοι όσων, ο εκλιπών ή η εκλιπούσα ήταν συνταξιούχοι την επίμαχη περίοδο και το άθροισμα των μικτών ποσών της κύριας και επικουρικής τους σύνταξης ήταν πάνω από 1.000€.
Ποιους αφορά Νο3; Αναζητούμε ένα ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης του εκλιπόντος την επίμαχη περίοδο (06/2015 έως 05/2016). Αν δούμε σε αυτό ότι υπάρχει μείωση λόγω των Ν.4093/2012 και του Ν.4051/2012, τότε δικαιούμαστε επιστροφή.
Τι ποσό δικαιούμαστε; 
(1)Οι του δημοσίου τομέα, πολλαπλασιάζουμε το ποσό που φαίνεται στο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης στη μείωση του Ν.4093/2012 επί 11. Στη συνέχεια αφαιρούμε το 5% από το άθροισμα. Το εναπομένον ποσό είναι αυτό που περίπου συνολικά θα καταβληθεί στους κληρονόμους. 
(3)Οι του ιδιωτικού τομέα, πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα των ποσών που φαίνονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης στη μείωση του Ν.4093/2012 και στο Ν.4051/2012 επί 11. Στη συνέχεια αφαιρούμε το 5% από το άθροισμα. Το εναπομένον ποσό είναι αυτό που περίπου συνολικά θα καταβληθεί στους κληρονόμους.
Πώς μοιράζεται το ποσό στους κληρονόμους; ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κληρονομικό δίκαιο είναι μία ολόκληρη επιστήμη και μόνον τους ειδικούς πρέπει να εμπιστευόμαστε. Ακολουθούν στο τέλος της ανάρτησης ορισμένα σημεία που βρέθηκαν στο διαδίκτυο στη σελίδα www.lawspot.gr.
Κάνουν όλοι οι ενήλικες κληρονόμοι αίτηση; ΝΑΙ, κάνουν όλοι οι ενήλικες κληρονόμοι αίτηση αναρτώντας τα αιτούμενα πιστοποιητικά. 
Τα ανήλικα τέκνα κάνουν δική τους αίτηση; Όχι, ο επιζών ή η επιζούσα σύζυγος συμπεριλαμβάνει στη δική της αίτηση τα ανήλικα τέκνα.
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αίτηση; Στο πρώτο στάδιο  οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020
Μέχρι πότε μπορούν να επισυναφτούν τα πιστοποιητικά; Εφόσον διαθέτουμε τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουμε ταυτόχρονα στην αίτησή μας. Εφόσον δεν διαθέτουμε τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουμε στην υπηρεσία και να επισυνάψουμε στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Ποια η ισχύς των πιστοποιητικών; Όσο και να ψάξαμε παντού αναφέρεται το "πρόσφατα" χωρίς να διευκρινίζεται πόσο πρόσφατα. Συμβουλεύουμε ειδικά για το "Πλησιέστερων συγγενών" να είναι τελευταίου τριμήνου, άλλως να εκδοθεί νέο. Έτσι κι αλλιώς μπορούν όλα τα δικαιολογητικά να ζητηθούν ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική μας παρουσία στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες. Όποιος μπορεί να δώσει περισσότερες έγκυρες πληροφορίες ας το πράξει.
Πότε ολοκληρώνεται η αίτηση; Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν βάλουμε όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Εννοείται ότι αν υπάρχει διαθήκη δεν απαιτείται το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισυνάπτουμε ΜΟΝΟΝ όσα πιστοποιητικά ζητούνται και όχι όσα εμείς κρίνουμε ότι είναι σωστό να επισυνάψουμε, καθόσον κινδυνεύετε η αίτησή σας να απορριφθεί και να χρειασθεί να προβείτε σε άλλες ενέργειες που θα απαιτούν τη φυσική σας παρουσία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επίλυση αποριών περισσότερο εξειδικευμένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με επαγγελματίες λογιστές και δικηγόρους. Αν βέβαια περιέλθουν αξιόπιστες πληροφορίες στο Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α θα τις αναρτήσουμε

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Όταν δεν υπάρχει διαθήκη)
Ο/Η σύζυγος που επιζεί καλείται με τους συγγενείς της πρώτης τάξης σε ποσοστό 25%. πχ. Σύζυγος με 1 ή 2 τέκνα. 25% η σύζυγος και 75% το ή τα τέκνα. 
Αν δεν υπάρχουν τέκνα τότε η σύζυγος καλείται με τους κληρονόμους της δεύτερης τάξης με ποσοστό 50%. πχ. Σύζυγος με 1 αδελφό του εκλιπόντος. 50% η σύζυγος και 50% ο αδελφός.
Οι κατιόντες του κληρονομούμενου χωρίζονται στις εξής τάξεις:
Στην πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομούμενου. Οι κατιόντες κατανέμονται σε ρίζες, π.χ. η ρίζα περιλαμβάνει το γιο, μετά τον εγγονό και μετά το δισέγγονο. Ο πλησιέστερος αποκλείει τον πιο μακρινό της ίδιας ρίζας, δηλαδή στο παράδειγμα ο γιός αποκλείει τον εγγονό. Αν ο πλησιέστερος κατιών δε ζει, στη θέση του υπεισέρχεται ο αμέσως απώτερος, δηλαδή ο εγγονός υπεισέρχεται στη θέση του γιού (και πατέρα του) που δεν ζει κατά το μοίρασμα (επαγωγή) της κληρονομίας.
Στη δεύτερη τάξη ανήκουν οι γονείς του κληρονομουμένου μαζί με τους αδελφούς του, καθώς και τα τέκνα και οι εγγονοί των αδελφών, εφόσον αυτοί δε ζουν.
Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και γιαγιάδες του κληρονομούμενου και από τους κατιόντες αυτών, τα τέκνα και οι εγγονοί.
Στην τέταρτη τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομούμενου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η: Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των τάξεων της εξ αδιαθέτου διάθεσης είναι ο αποκλεισμός των προσώπων μίας τάξης από την περιουσία, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν πρόσωπα ικανά να κληρονομήσουν τα οποία ανήκουν σε προηγούμενη τάξη. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2ηΛογιστής υποστηρίζει ότι το κληρονομικό δικαίωμα επί χρηματικού ποσού μένει στην πρώτη τάξη. Αν μπορεί να το επιβεβαιώσει κάποιος ή κάποια, ας το πράξει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από Σύλλογο Συνταξιούχων ΔΕΗ "Η ΕΝΩΣΗ": Σε όποιον/α συνάδελφο προκύψουν τυχόν απορίες ή ερωτήματα -μας ενημέρωσαν ότι- μπορεί να επικοινωνήσει με τον e-ΕΦΚΑ μέσω του e-mail: information@efka.gov.gr και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης 1555.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.
Οι απόψεις - τοποθετήσεις - σχόλια γίνονται με δική σας ευθύνη.