papaparisis
---> Στείλτε μας τα άρθρα σας για δημοσίευση στο e-mail apostolos.papaparisis@gmail.com - Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων. <----

2016-04-25

Ταφόπλακα για τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων το άρθρο 47 του σ/ν Κατρούγκαλου


Καταρχήν κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί για ακόμα μια φορά η περίεργη στάση των θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, που το λιγότερο που μπορεί να τους καταλογιστεί είναι η παραπλάνηση από τους συγκυβερνώντες. Το «Άρθρο 47 – Μετοχικά Ταμεία» αποτελείται από δύο παραγράφους: 
Στην 1η παράγραφο αναφέρεται «...καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων....», το οποίο μεταφράζεται σε τεράστια μείωση εσόδων. Σύμφωνα με τον Ταξχο ε.α. Βασίλειο Νικολόπουλο, προέδρου της ΠΟΣ η μείωση εσόδων θα είναι από 23 έως 38%, ανάλογα το ταμείο, η οποία θα περάσει σταδιακά και στη μείωση των μερισμάτων. Ο ίδιος συμπληρώνει ότι από τα έσοδα  αξιοποίησης της  περιουσίας του κάθε ΜΤ,  ποσό της τάξεως του 20%, σύμφωνα με το άρθρο 49, δεσμεύονται ως πρόσθετοι πόροι για το ασφαλιστικό σύστημα. Υπόψη επίσης ότι τα έσοδα των μετοχικών ταμείων των ΕΔ θα υποστούν και νέα μείωση σε περίπτωση που εφαρμοσθεί η υποχρέωση του 3ου μνημονίου για εξορθολογισμό (μείωση) των ειδικών μισθολογίων. 
Στην 2η παράγραφο καταργούνται μετά από ενέργειες του ΥΠΕΘΑ η υποχρέωση υποβολής αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας. Ανούσια ενέργεια από πλευράς ΥΠΕΘΑ και μηδενικό το αποτέλεσμα, όπως αναλυτικά είχε σχολιασθεί [ΕΔΩ], αφού τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ εφάρμοζαν από μόνα τους τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος μην έχοντας τρόπο να αναπληρώσουν τυχόν δημιουργούμενα ελλείμματα. 
Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης


Ακολουθεί η επίμαχη παράγραφος και τα καταργηθέντα με την παράγραφο 2
1. Η χορήγηση παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων. Αποκλείεται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
2. Η υποπερίπτωση Ε’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) και η παράγραφος 2 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) καταργούνται.

ν.4254/2014 Ε. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Οι αυξομειώσεις των παροχών διενεργούνται με απόφαση του οικείου Δ.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α..

ν.4281/2014 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

Και [ΕΔΩ] νέα επιτροπή από κ. ΥΕΘΑ για τα Μετοχικά Ταμεία αυτήν τη φορά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.
Οι απόψεις - τοποθετήσεις - σχόλια γίνονται με δική σας ευθύνη.